reg_medlem2 
 
printable Utskriftsvänlig sida
Här kan vem som helst ställa en fråga, komma med konstruktiv kritik eller helt enkelt bara ösa beröm över föreningens slit. Var ödmjuk i dina formuleringar...
 
 
 
forum_public_activity_icon 
Diskussionsinlägg  (senaste visas överst)
 
paged_first_offFörsta
paged_prev_offSidan av 20paged_nextSistapaged_last
tlÅrsmöte
tr
pixel

Kallelse

till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening 

Onsdagen den 24 April 2024 Kl. 19,00 

Plats: Västerlanda bygdegård 

 

Dagordning 

1.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2.     Godkännande av röstlängden

3.     Val av två justeringsmän

4.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.     Fastställande av dagordning

6.     Styrelsens årsredovisning, handlingar och revisionsberättelsen.

7.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om    disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.     Frågan om arvoden till styrelseledamöter och styrelse

10.  Budget

11.  Medlemsavgifter och andra avgifter

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.  Val av styrelseordförande (1 år)

14.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15.  Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande

16.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

17.  Stämman avslutas. 

 
Hans Jacobsen - Måndag 25 Mar 2024
pixel
blbr
tl Årsmöte 2024
tr
pixel

Kallelse

till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening 

Tisdagen den 24 April 2024 Kl. 19,00 

Plats: Västerlanda bygdegård 

 

Dagordning 

1.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2.     Godkännande av röstlängden

3.     Val av två justeringsmän

4.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.     Fastställande av dagordning

6.     Styrelsens årsredovisning, handlingar och revisionsberättelsen.

7.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om    disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.     Frågan om arvoden till styrelseledamöter och styrelse

10.  Budget

11.  Medlemsavgifter och andra avgifter

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.  Val av styrelseordförande (1 år)

14.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15.  Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande

16.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

17.  Stämman avslutas. 

 
Hans Jacobsen - Måndag 25 Mar 2024
pixel
blbr
tlAVBROTT I FIBERANSLUTNINGEN
tr
pixel

Hej alla.

Planerat: Hjärtums El skall byta mätare ONSDAGEN 16:E MAJ 2023 i våra noder.

Vi kommer att börja i Torskognoden ca 08:00 och arbeta oss norröver.

Vi beräknar att varje mätarbyte tar ca 15 min, då fiberanslutningen till aktuell nod  kommer att vara nerkopplad. Det skall därefter koppla upp automatiskt, men om inte, så återstarta Er mediaomvandlare (gör den strömlös ca 30 sekunder)

 
Claes Lindahl - Tisdag 9 Maj 2023
pixel
blbr
tlÅrsmötesprotokoll
tr
pixel

Protokoll vid ordinarie årsstämma i Västerlanda Fibernät Ekonomiska

Västerlanda Bygdegård 2023-04-18 kl. 19.00

§1                   Claes Lindahl valdes till ordförande och Lotta Mattson till sekreterare

§2                  Röstlängden godkändes (bilaga 1)

§3                  Per Hedlund och Annika Liljeros valdes till justerare

§4                  Stämman har blivit utlyst i behörig ordning

§5                  Dagordningen fastställdes

§6                  Claes redogjorde för verksamhetsberättelse (bilaga 2). Annelie redogjorde                      för resultat och balansräkning. Bjarne Färjhage läste upp         revisionsberättelsen (bilaga 3).

§7                   Balans och resultaträkning fastställdes (bilaga 4).

§8                  Mötet beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsen.

§9                  Arvode till styrelseledamöterna och styrelsen beslutades vara oförändrat, 950 kronor/person och år.

§10                Budget för 2023 fastställdes (bilaga 5)

§11                 Föreningsavgiften beslutades sänkas till 750 kr. Medlemsavgiften på 100 kronor är oförändrad.

§12                Valberedningen presenterar de i styrelsen som varit valda på två år och som därför ställer sina platser till förfogande:

Omval av Per Hedlund och Annelie Palm

              Omval av Mikael Mattsson och Christan Morales

Omval av Claes Lindahl som ordförande på 1 år.

§13                Omval av revisor Leif Heidenfors på 2 år och Per Arvidsson på 1 år.

§14                Till valberedning valdes Annika Liljeroos (sammankallande) samt Åke Larsson.

§15                Claes presenterar det fortsatta planerade arbetet med att byta ut CPS till ICOTERA. Man kommer även att arbeta mot att ansluta de ca 25 som står på väntelista för nyinstallation. Avgörande för detta arbete är grävmaskinstillgång.

§16                Ordförande avslutade stämman.

 
Hans Jacobsen - Fredag 21 Apr 2023
pixel
bl br
tlÅrsmöte 2023
tr
pixel

Kallelse

till ordinarie föreningsstämma i

Västerlanda fibernät ekonomisk förening

 

Tisdagen den 18 April 2023 Kl. 19,00

 

Plats: Västerlanda bygdegård

 

 

Dagordning

 

1.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2.     Godkännande av röstlängden

3.     Val av två justeringsmän

4.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.     Fastställande av dagordning

6.     Styrelsens årsredovisning, handlingar och revisionsberättelsen.

7.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.     Frågan om arvoden till styrelseledamöter och styrelse

10.  Budget

11.  Medlemsavgifter och andra avgifter

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.  Val av styrelseordförande (1 år)

14.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15.  Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande

16.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

17.  Stämman avslutas.

 

 

Hjärtligt välkomna

 
Hans Jacobsen - Söndag 19 Mar 2023
pixel
bl br
tlÅrsmöte 2022
tr
pixel

Kallelse

till ordinarie föreningsstämma i

Västerlanda fibernät ekonomisk förening

 

Onsdagen den 20 April 2022 Kl. 19,00

 

Plats: Västerlanda bygdegård

 

 

Dagordning

 

1.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2.     Godkännande av röstlängden

3.     Val av två justeringsmän

4.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.     Fastställande av dagordning

6.     Styrelsens årsredovisning, handlingar och revisionsberättelsen.

7.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.     Frågan om arvoden till styrelseledamöter och styrelse

10.  Budget

11.  Medlemsavgifter och andra avgifter

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.  Val av styrelseordförande (1 år)

14.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15.  Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande

16.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

17.  Stämman avslutas.

 

Välkomna 

 
Hans Jacobsen - Måndag 21 Mar 2022
pixel
blbr
tlGod Jul
tr
pixel

God Jul

och

Gott Nytt År

önskas

alla medlemmar i fiberföreningen

 
Hans Jacobsen - Tisdag 7 Dec 2021
pixel
bl br
tl Årsmöte (2020) 2021
tr
pixel

Kallelse

till ordinarie föreningsstämma i

Västerlanda fibernät ekonomisk förening

 

Onsdagen den 15 September 2021 Kl. 19,00

 

Plats: Västerlanda bygdegård

 

 

Dagordning

 

1.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2.     Godkännande av röstlängden

3.     Val av två justeringsmän

4.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.     Fastställande av dagordning

6.     Styrelsens årsredovisning,  handlingar och revisionsberättelsen.

7.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.     Frågan om arvoden till styrelseledamöter och styrelse

10.  Budget

11.  Medlemsavgifter och andra avgifter

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.  Val av styrelseordförande (1 år)

14.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15.  Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande

16.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

17.  Stämman avslutas.

 

 

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page WordSection1 {size:595.0pt 842.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level2 {mso-level-start-at:0; mso-level-text:""; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level3 {mso-level-start-at:0; mso-level-text:""; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level4 {mso-level-start-at:0; mso-level-text:""; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level5 {mso-level-start-at:0; mso-level-text:""; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level6 {mso-level-start-at:0; mso-level-text:""; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level7 {mso-level-start-at:0; mso-level-text:""; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level8 {mso-level-start-at:0; mso-level-text:""; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level9 {mso-level-start-at:0; mso-level-text:""; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} -->

Hjärtligt välkomna

 
Fredag 13 Aug 2021
pixel
blbr
tlavbrott i internetleverans
tr
pixel

Idag, Torsdag 29 april kommer KEAB att uppdatera delar av noden i Bränna och Färjehagen

Avbrott i internettjänsten mellan 12:00 och 13:00.

CPS:en kanske behöver startas om efter detta (efter kl 13:00)

Vid problem ring Claes 0705 742940 eller Hans 0707 432921

 
 
Torsdag 29 Apr 2021
pixel
bl br
tlUppdatering av Fibersystemet
tr
pixel

Planerat avbrott i bredbandstjänsten

 

Kungälv Energi planerar ett avbrott i bredbandstjänsten för oss här i Västerlanda.

Tidpunkt: 22 april 2021. Mellan klockan 12,00 – 13,00

Berör medlemmar som är uppkopplade via Noden i Ballabo

Orsaken till stoppet är för att uppdatera utrustningen i våra noder.

 

Vid eventuella frågor ring

 

Claes Lindahl        0705-742940

Hans Jacobsen     0707-434921

 

 

 

Västerlanda fiber ekonomisk förening

 
Claes Lindahl - Torsdag 22 Apr 2021
pixel
bl br
tl Planerat avbrott
tr
pixel

Planerat avbrott i bredbandstjänsten

 

Kungälv Energi planerar ett avbrott i bredbandstjänsten för oss här i Västerlanda.

Tidpunkt: 31 Mars 2021. Mellan klockan 13,00 – 14,00

 

Orsaken till stoppet är för att uppdatera utrustningen i våra noder.

 

Vid eventuella frågor ring

 

Claes Lindahl        0705-742940

Hans Jacobsen     0707-434921

 

 

 

Västerlanda fiber ekonomisk förening

 

 
Hans Jacobsen - Tisdag 30 Mar 2021
pixel
blbr
tlÅrsmöte
tr
pixel

Kallelse

till ordinarie föreningsstämma i

Västerlanda fibernät ekonomisk förening

 

Onsdagen den 11 Mars 2020 Kl. 18.30

 

Plats: Västerlanda bygdegård

 

 

Dagordning

 

1.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2.     Godkännande av röstlängden

3.     Val av två justeringsmän

4.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.     Fastställande av dagordning

6.     Styrelsens årsredovisnings handlingar och revisionsberättelsen

7.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.     Frågan om arvoden till styrelseledamöter och styrelse

10.  Budget

11.  Medlemsavgifter och andra avgifter

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

14.  Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande

15.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

16.  Stämman avslutas.

 

 

Hjärtligt välkomna

 
Hans Jacobsen - Söndag 16 Feb 2020
pixel
blbr
tlViktigt meddelande till kunder i Groröd, Svenseröd, Assleröd
tr
pixel

Under Torsdagen den 19 December kommer underhållsarbete att utföras på fibernätets kopplingsskåp.

Under ca. 1 tim. kommer datatrafiken att ligga nere.

Arbetet sker för att förbättra TV mottagandet för våra kunder.

Vi hoppas det inte skall ställa till för stora problem för er som kund.

Samtidigt önskar vi alla  God Jul och Gott Nytt År

För ev. frågor kontakta:

Hans Jacobsen  0707-434921

Claes Lindahl  0705-742940

 
Hans Jacobsen - Tisdag 17 Dec 2019
pixel
blbr
tl avbrott i datatrafiken torsdag 4 Juli
tr
pixel

Viktigt meddelande till kunder i:

  Groröd och Svenseröd samt boende söder om Bränna.

 Under Torsdagen den 4 Juli, från 0800 – 1600 kommer underhållsarbete att utföras på fibernätets kopplingsskåp. All datatrafik kommer då att ligga nere.

 Arbetet sker för att bereda plats till fler kunder samt att underlätta för byte av modernare utrustning,

 Vi hoppas det inte skall ställa till för stora problem för er som kund.

 Allt detta gör vi för att vår fiberförening skall vara väl förberedd för framtiden.

För ev. frågor ring

Hans Jacobsen

0707-434921

Claes Lindahl

0705-742940

 
Hans Jacobsen - Måndag 1 Jul 2019
pixel
bl br
tlavbrott i datatrafiken
tr
pixel

Viktigt meddelande till kunder i:

 

Assleröd, Groröd, Lusseröd, Skörsbo, Ödegärdet och Svenseröd.

 

 

Under Måndagen den 10 Juni, från 0800 – 1600kommer underhållsarbete att utföras på Brännanoden. All datatrafik kommer då att ligga nere.

Arbetet sker för att bereda plats till fler kunder samt att underlätta för byte av modernare utrustning, detta för att TV mottagandet över fiber skall bli bättre.

Vi hoppas det inte skall ställa till för stora problem för er som kund.

Allt detta gör vi för att vår fiberförening skall vara väl förberedd för framtiden.

För ev. frågor ring

Hans Jacobsen

0707-434921

Claes Lindahl

0705-742940

 
Onsdag 5 Jun 2019
pixel
blbr
tlIptv
tr
pixel

Hej hur många i vfef har iptv och upplever störningar i tv signalen

Jag har själv upplevt störningar och kontaktade ipsweden som vidarebefordrar

Frågan till kungälvs energi som bad mig att höra efter om flera har samma problem

Hälsningar Birger

 
Tisdag 7 Maj 2019
pixel
blbr
tlBredband
tr
pixel

Det kostar 26500,00

kontakta Claes eller Hans från styrelsen

mvh

Hans

 
Onsdag 19 Sep 2018
pixel
bl br
tlAnsluta
tr
pixel

Hej! Vi bor på Torskog 122 och undrar hur man går tillväga för att ansluta/koppla in fiber samt vad det kostar. Mvh Helen Bolin och Stellan Hellström

 
Onsdag 19 Sep 2018
pixel
blbr
tlkallelse till årsmöte 2018
tr
pixel

Kallelse

till ordinarie föreningsstämma i

Västerlanda fibernät ekonomisk förening

 

Torsdagen den 15 Mars 2018 Kl. 19.00

 

Plats: Västerlanda bygdegård

 

 

Dagordning

 

1.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2.     Godkännande av röstlängden

3.     Val av två justeringsmän

4.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.     Fastställande av dagordning

6.     Styrelsens årsredovisnings handlingar och revisionsberättelsen

7.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.     Budget

10.  Medlemsavgifter och andra avgifter

11.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

13.  Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande

14.  Förslag till nya stadgar enl. lag från 1 juli 2016, för att förenkla driften av ekonomisk förening.

15.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

16.  Stämman avslutas.

 

 

Hjärtligt välkomna

 
Hans Jacobsen - Onsdag 14 Feb 2018
pixel
blbr
tlInga fel
tr
pixel

Hej Alexandra.

Vad jag vet har vi inga störningar i systemet, och har inte haft på "länge".

Du är kopplad på en nod-port som heter Bränna N3.0304

Denna "ZTE" är iofs. utbytt från en "ASR" men det är år sedan, så det skall heller inte vara orsaken.

Så länge du har internettrafik, så beror det troligen på något annat, t ex inställningar hos dig eller på jobbet.

MVH Claes Lindahl

0705 742940

 
Måndag 8 Jan 2018
pixel
blbr
paged_first_offFörsta
paged_prev_offSidan av 20paged_nextSistapaged_last
 
tlpixel tr
pixel
Maj 2024
 TiOn ToFr
v18293012 345
v196 789 101112
v20 1314 1516171819
v212021 2223242526
v22 27 282930 3112
 
pixel
blpixelbr
tlpixeltr
pixel
 
Statistik
 
Medlemmar324
Avtal 223
Inblåst fiber300
Fastigheter325

 
Färdigställt
 
01. Sannersbyn93%
02. Kvarnen100%
03. Ballabo100%
04. Kyrkeby 98%
05. Mosskärra100%
06. Korsvägen33%
07. Stora Åsen93%
08. Skörsbo95%
09. Hålt93%
10. Assleröd 96%
11. Groröd100%
12. Torskog97%
13. Bäck97%
Vilande medlemmar0%
pixel
blpixelbr