reg_medlem2 
 
printable Utskriftsvänlig sida
 
 
paged_first_offFörsta
paged_prev_offSidan av 6paged_nextSistapaged_last
tlavbrott i datatrafiken torsdag 4 Juli
tr
pixel

Viktigt meddelande till kunder i:

 

 Groröd och Svenseröd samt boende söder om Bränna.

 

 

Under Torsdagen den 4 Juli, från 0800 – 1600kommer underhållsarbete att utföras på fibernätets kopplingsskåp. All datatrafik kommer då att ligga nere.

Arbetet sker för att bereda plats till fler kunder samt att underlätta för byte av modernare utrustning,

Vi hoppas det inte skall ställa till för stora problem för er som kund.

Allt detta gör vi för att vår fiberförening skall vara väl förberedd för framtiden.

För ev. frågor ring

Hans Jacobsen

0707-434921

Claes Lindahl

0705-742940

 
rapporterat utav Hans Jacobsen - Måndag 1 Jul 2019
pixel
blbr
tlAvbrott i datatrafiken
tr
pixel

Viktigt meddelande till kunder i:

 

Assleröd, Groröd, Lusseröd, Skörsbo, Ödegärdet och Svenseröd.

 

 

Under Måndagen den 10 Juni, från 0800 – 1600kommer underhållsarbete att utföras på Brännanoden. All datatrafik kommer då att ligga nere.

Arbetet sker för att bereda plats till fler kunder samt att underlätta för byte av modernare utrustning, detta för att TV mottagandet över fiber skall bli bättre.

Vi hoppas det inte skall ställa till för stora problem för er som kund.

Allt detta gör vi för att vår fiberförening skall vara väl förberedd för framtiden.

För ev. frågor ring

Hans Jacobsen

0707-434921

Claes Lindahl

0705-742940

 
rapporterat utav Hans Jacobsen - Onsdag 5 Jun 2019
pixel
blbr
tlÅrsmöte 2019
tr
pixel

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i

Västerlanda fibernät ekonomisk förening

Söndagen den 16 Juni 2019 Kl. 16.00

Plats : Västerlanda bygdegård

Dagordning

 

1.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2.     Godkännande av röstlängden

3.     Val av två justeringsmän

4.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.     Fastställande av dagordning

6.     Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.     Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10.  Budget

11.  Medlemsavgifter och andra avgifter

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

14.  Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande

15.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

16.  Stämman avslutas.

 

 

Hjärtligt välkomna

 
rapporterat utav Hans Jacobsen - Måndag 13 Maj 2019
pixel
bl br
tlÅrsmöte 2017 ny lokal
tr
pixel

Ny lokal är fotbollsstugan Grunnevi idrottsplats, Västerlanda.

Kör söderut från bygdegården tills du ser en skylt Slätten 3. Idrottsplats.

Följ vägen tills du ser fotbollsplan på vänster sida.

Välkomna

 
rapporterat utav Hans Jacobsen - Måndag 23 Jan 2017
pixel
bl br
tlKallelse till årsmöte 2017
tr
pixel

Se på forum dagordning för föreningsstämman.

 
rapporterat utav Hans Jacobsen - Tisdag 10 Jan 2017
pixel
blbr
tlÅrsstämma
tr
pixel

Kallelse

till ordinarie föreningsstämma i

Västerlanda fibernät ekonomisk förening

Torsdagen den 12 Mars 2015 Kl. 19.00

Plats: Västerlanda bygdegård

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisnings handlingar och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Budget
 11. Medlemsavgifter och andra avgifter
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
 15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
 16. Stämman avslutas

Hjärtligt välkomna

 
rapporterat utav Hans Jacobsen - Måndag 16 Feb 2015
pixel
bl br
tlGod Jul
tr
pixel

VFEF önskar alla medlemmar


God Jul och Gott Nytt År


 
rapporterat utav Hans Jacobsen - Lördag 13 Dec 2014
pixel
bl br
tl Strömavbrott nod Torskog
tr
pixel

Hej alla Ni som bor söder om Slottet och är kopplade till noden i Torskogsbacken.

Hjärtums Elförening kommer att stänga ner strömmen vid 2 tillfällen den 24:e april 2014

Dels 08;00 - 08:30 och dels 15:00 - 15:30

Detta kan påverka Er som är kopplade till noden i Torskogsbacken.

Noden har en UPS med ett bra batteri, men Er ASR hemma på väggen (den vita boxen) kanske behöver en omstart. Detsamma kanske även gäller Er router.

 
rapporterat utav Claes Lindahl - Torsdag 17 Apr 2014
pixel
blbr
tlÅRSMÖTE 2014
tr
pixel

KALLELSE
TILL
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I
VÄSTERLANDA FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING

TISDAGEN DEN 25 FEBRUARI 2014 KL 19.00
I

VÄSTERLANDA BYGDEGÅRD


DAGORDNING

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justerare.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
 9. Budget.
 10. Medlemsavgifter och andra avgifter.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av revisorer och revisorsuppleanter .
 13. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

STYRELSEN

 
rapporterat utav Hans Jacobsen - Tisdag 21 Jan 2014
pixel
blbr
tl Protokoll Årsstämma 2013
tr
pixel

PROTOKOLL

 vid

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I

VÄSTERLANDA FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING

Västerlanda Bygdegård den 16 mars 2013, kl. 11.00

 

 

 

 

 

 

 

•             

§ 1

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

Claes Lindahl valdes till ordförande och Ulrika Olsson valdes till sekreterare  för mötet.

§ 2

Godkännande av röstlängden.

Röstlängden godkändes (bilaga 1).

§ 3

Val av två justerare.

Sigbrit Torstensson och Leif Andersson valdes till justerare.

§ 4

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Stämman har blivit utlyst i behörig ordning.

§ 5

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 6

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

Claes redogjorde för verksamhetsberättelse (bilaga 2).

Anne-lie redogjorde för resultat- och balansräkning. Därefter läste Claes upp revisionsberättelsen (bilaga 3).

§ 7

• Fastställande av balansräkning och resultaträkning.

Balans- och resultaträkning fastställdes (bilaga 4).

§ 8

•            Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

Mötet beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsen.

§ 9

Budget

Budgeten för 2013 fastställdes (bilaga 5).

§ 10

•            Medlemsavgifter och andra avgifter

Medlemsavgifter beslutades vara oförändrade.

§ 11

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen presenterar de i styrelsen som varit valda på två år och som därför ställer sina platser till förfogande:

Valberedningen föreslår omval på Jim Abrahamsson, Carin Schober, Ann-lie Palm och Ulrika Olsson. För Ketil Drage, som lämnar styrelsen, föreslås fyllnadsval av Christian Morales.

Claes Lindahl valdes till styrelseordförande för 2013.

Övriga styrelsemedlemmar är: Hans Jacobsen, Claes Lindahl och Wille Schnorrenberger.

§ 12

Val av revisorer och revisorsuppleant.

 

Omval av Leif Heidenfors samt Bjarne Färjhage som revisorer. Omval också av Lars-John Nordling som revisorsuppleant.

§ 13

Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

 

Till valberedningen valdes Annika Liljeroos (sammankallande) samt Roger Wiberg.

§ 14

Övriga frågor

 

 

 

 

 

Inga inkomna skrivelser till styrelsen.

Styrelsen fick en fråga om varför man inte alltid får den hastighet man beställt av internetleverantör.

Claes svarar att i 9 fall av 10 beror det på internetleverantören. Han poängterar också att man ska använda internetport 8 i CPS.

Medlemmarna har fått brev av KEAB där de informerar om att Gothnets portal upphör. KEAB kommer därför att hålla en portal i drift där olika leverantörer erbjuder tjänster via fibernätet..

§ 15

Avslutande av stämma

 

Ordföranden avslutade stämman.

Bilagor:

 • 1. Röstlängd
 • 2. Verksamhetsberättelse
 • 3. Revisionsberättelse
 • 4. Balans- och resultaträkning
 • 5. Budget 2013

•                    Justering

Mötesordförande: Claes Lindahl

Mötessekreterare: Ulrika Olsson

Justerare: Sigbrit Torstensson

Justerare: Leif Andersson

 
rapporterat utav Hans Jacobsen - Torsdag 11 Apr 2013
pixel
bl br
paged_first_offFörsta
paged_prev_offSidan av 6paged_nextSistapaged_last
 
tl pixeltr
pixel
December 2019
 TiOn ToFr
v482526272829301
v4923 4 5678
v50 9101112131415
v5116 1718 192021 22
v52 232425 26 272829
v01303112345
 
pixel
blpixelbr
tlpixel tr
pixel
 
Statistik
 
Medlemmar280
Avtal226
Inblåst fiber270
Fastigheter281

 
Färdigställt
 
01. Sannersbyn94%
02. Kvarnen 100%
03. Ballabo 100%
04. Kyrkeby 100%
05. Mosskärra 100%
06. Korsvägen35%
07. Stora Åsen100%
08. Skörsbo100%
09. Hålt100%
10. Assleröd96%
11. Groröd 100%
12. Torskog100%
13. Bäck98%
Vilande medlemmar 0%
pixel
blpixelbr