reg_medlem2 
 
printable Utskriftsvänlig sida
 
 
tlÅrsmöte 2024
tr
pixel

till ordinarie föreningsstämma i Västerlanda fibernät ekonomisk förening 

Onsdagen den 24 April 2024 Kl. 19,00 

Plats: Västerlanda bygdegård 

 

Dagordning 

1.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2.     Godkännande av röstlängden

3.     Val av två justeringsmän

4.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.     Fastställande av dagordning

6.     Styrelsens årsredovisning, handlingar och revisionsberättelsen.

7.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om    disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.     Frågan om arvoden till styrelseledamöter och styrelse

10.  Budget

11.  Medlemsavgifter och andra avgifter

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.  Val av styrelseordförande (1 år)

14.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15.  Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande

16.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

17.  Stämman avslutas. 

 
rapporterat utav Hans Jacobsen - Måndag 25 Mar 2024
pixel
blbr
 
tlpixeltr
pixel
Maj 2024
 TiOn ToFr
v18293012345
v1967 8 9101112
v201314 15 16171819
v2120212223242526
v2227 2829 30 3112
 
pixel
blpixelbr
tl pixeltr
pixel
 
Statistik
 
Medlemmar324
Avtal223
Inblåst fiber300
Fastigheter325

 
Färdigställt
 
01. Sannersbyn93%
02. Kvarnen100%
03. Ballabo100%
04. Kyrkeby98%
05. Mosskärra 100%
06. Korsvägen33%
07. Stora Åsen93%
08. Skörsbo 95%
09. Hålt93%
10. Assleröd96%
11. Groröd100%
12. Torskog97%
13. Bäck97%
Vilande medlemmar0%
pixel
blpixelbr